Nové členky ČFA (zleva: K. Kalfasová, D. Bejčková, S. Schelingerová-Neumann)