Vážení flétnisté,
Paní Lada Štěpánková Polcarová je (jak jistě víte) jedna z korespondentek České flétnové asociace. V sobotu 25. ledna 2020 povede seminář na teplické konzervatoři (viz níže). Informace o semináři jsou sice na webu ČFA v „Akcích.“ Ale protože víme, že většina návštěvníků našeho webu sleduje hlavně „Aktuality,“ rozhodli jsme se dát informace i sem. Je to zároveň malé poděkování paní Ladě za její práci pro Českou flétnovou asociaci. Přeji, paní Lado, ať se vše podaří.

ML

Konzervatoř, Teplice Vás srdečně zve na akreditovaný DVPP seminář „Příčná flétna – problematika výuky začátečníků a malých dětí„, který se koná v sobotu 25. ledna 2020 od  9:00 do 15:00 hodin v prostorách teplické konzervatoře. Lektorkou semináře je Lada Štěpánková Polcarová, dlouholetá a velmi úspěšná pedagožka ZUŠ Vysoké Mýto.

Motto DVPP semináře:
RADOST ZE HRY-ROZVOJ HRÁČSKÝCH SCHOPNOSTÍ, MUZIKALITY A HUDEBNÍHO VÝRAZU NA VŠECH ÚROVNÍCH VÝUKY V ZUŠ

Lektorka semináře Lada Štěpánková Polcarová vyučuje flétnu v ZUŠ Vysoké Mýto od roku 1989 a deset let vede také soukromé kurzy pro děti předškolního věku (1-6 let) Hravé zpívání a První hraní. Její soustavná oddaná a zapálená pedagogická práce se odráží nejen v narůstajícím množství nadšených malých flétnistek a flétnistů ve Vysokém Mýtě a širokém okolí, ale přináší i výsledky v podobě úspěchů žáků této pedagožky v celostátních i mezinárodních soutěžích, například Novohradská flétna, Pro Bohemia, Litvínovské dřevohraní, soutěž Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus, ad.
Žáci Lady Štěpánkové Polcarové poutají pozornost především krásným tónem, přesnou intonací, ale hlavně muzikalitou a vyspělou výrazovou stránkou své hry i v tom nejútlejším věku.

Obsahem semináře budou základní metodické principy, které Lada Štěpánková Polcarová využívá při výuce hry na příčnou flétnu především u začátečníků a malých dětí. Důraz bude kladen na možnosti využití nástrojů uzpůsobených pro výuku začátečníků menšího vzrůstu s praktickými ukázkami a jejich srovnáním. Účastníci kurzu si tyto nástroje budou moci vyzkoušet v rámci výstavy, která proběhne v době konání semináře. Dále se budou moci inspirovat též v oblasti sólové i komorní literatury, se kterou lektorka pracuje.
Část kurzu bude zaměřena na didaktiku výuky malých dětí a rozvoj základních hudební schopností a dovedností, na nějž úspěšná výuka flétny ve třídě Lady Štěpánkové Polcarové navazuje. Prostor dostane rovněž diskuze, dotazy a sdílení zkušeností účastníků kurzu.

Pedagogové ZUŠ, kteří mají zájem konzultovat na semináři výukové postupy u konkrétních žáků, se mohou zaregistrovat i se svými žáky coby metodické modely. Vítáni jsou žáci jakékoliv úrovně pokročilosti.

Více na: Konzervatoř Teplice