Základní umělecká škola Kostka

Naše škola zahájila činnost 1. 9. 2018 v areálu komplexu Kostka škol ve Vsetíně, kde do vzdělávacích činností patří mateřská škola, střední škola, vysoká škola a otevřením základní umělecké školy, tak logicky navazuje na další vzdělávání žáků. Přidala se tak k rozvoji vzdělávacích aktivit ve Vsetíně, které buduje už dvacetdevět let [...]

Pětadvacátý ročník Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně se konal 24. – 29. září 2019

V historii soutěže se střídají obory: smyčcové kvarteto, housle, klavír, varhany, violoncello, kontrabas, flétna, klarinet, lesní roh a tuba. Letos, po pěti letech, byla soutěž opět vypsána pro flétny a klarinety. Špičkové pětidenní klání pořádala Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka a [...]

Konzervatoř v kombinaci s vysokou školou: co může tato kombinace přinést studentovi a co naopak od studenta vyžaduje?

Ukončila jsem studium na konzervatoři a nastoupila na malý úvazek do ZUŠ. Jedna moje žákyně, kterou příští rok čeká maturita na gymnáziu, mi oznámila, že by po maturitě chtěla studovat flétnu na konzervatoři a zároveň k tomu studovat nějakou “pořádnou” vysokou školu. Vypravila jsem se s ní tedy na Den [...]

Flétnové zastavení s vyprávěním a výstavou fotografií Františka Malotína k jeho životnímu jubileu

O tom, že život Františka Malotína určovalo krédo:“ Kapka vody vyhloubí kámen ne svou silou, ale vytrvalostí,“ dnes už není pochyb. Trpělivě hledal a nacházel jednotlivé pramínky, které se posléze slily do proudu řeky, po níž mohou bezpečně plout všichni, kdo spojili svůj život s příčnou flétnou. To názorně ukázalo i [...]

Učím a učím se – aneb žáci učí učitele

Možná trochu legrační nadpis, ale je v něm velká pravda a vyjadřuje to, jak se žák a učitel vzájemně ovlivňují. Velmi často žák – aniž by o tom věděl - „učí“ učitele. Ale popořadě. Prázdniny skončily, září nabralo vysoké obrátky a ve školách – a to i těch hudebních – se [...]

Flétnové zastavení s vyprávěním a výstavou fotografií Františka Malotína

Již tuto sobotu se těšíme na setkání s panem profesorem Malotínem, výstavu jeho fotografií i množství dokumentů z jeho života. To vše doprovázené hudbou v podání jeho žáků a jejich žáků - "hudebních vnoučat". Nenechte si ujít tuto mimořádnou příležitost!