Kolikátý ročník se letos, Mílo, bude konat?
No, pokud jde o tuto formu, kdy jsou příčné flétny samostatně, tak 11. Dříve flétny soutěžily společně se všemi ostatními dechovými nástroji. Vzhledem k tomu, že jsem chtěl dát možnost většímu počtu dětí, příčné flétny jsem oddělil do samostatné soutěže.

Kdy byl poslední ročník této soutěže?
Poslední (předkoronavirový) byl v roce 2018.

Které obory (z dechových dřevěných nástrojů) jsou letos vypsány?
Dřeva jako tradičně: zobcové flétny samostatně, příčné flétny také samostatně, hoboje, klarinety, fagoty a saxofony sice také samostatně, ale mají společnou porotu.

Kdo postoupil z jednotlivých krajů do celostátního kola z příčných fléten? (Je-li to už známo.)
V současné době probíhají krajská kola a jména postupujících ještě neznáme.

Kdo bude v porotě celostátního kola soutěže z příčných fléten?
Porota je ve stádiu zrodu a chci oslovit významné flétnisty a flétnové pedagogy. V současné době mám příslib od pana Petra Riese, ředitele konzervatoře v Českých Budějovicích

Kde se bude konat celostátní kolo v oboru příčná flétna?
Celostátní kolo ve hře na příčnou flétnu se bude konat v Základní umělecké škole Jana Hanuše v Praze na Břevnově. Hostitelem bude tedy naše škola.

Jaký je zájem ze strany ZUŠek o tuto soutěž?
Mám pocit, že se zájem nezmenšil, je přibližně stejný jako v minulých letech. Nebýt však pandemie, byl by jistě větší.

Je něco překvapivého v dosavadním průběhu soutěže?
Již jsem toho s dřevěnými dechovými nástroji zažil hodně, ale stále mě překvapuje vzrůstající úroveň výuky na našich ZUŠ.

Díky za rozhovor, Mílo. A ještě se určitě ozvu.  ML

 

Miloslav Tengler

vystudoval hru na klarinet na Pražské konzervatoři, kde také v roce 1979 absolvoval. Se vzděláním pokračoval ještě v posledních letech, kdy dokončil na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy akreditované studium školského managementu.
Od roku 1980 se věnuje výchově mladé generace, jeho pedagogická praxe tedy čítá 37 let. Momentálně působí na ZUŠ Jana Hanuše jako ředitel a pedagog (klarinet, saxofon a zobcová flétna). Současně je učitelem dechových nástrojů na škole Jaroslava Ježka pro zrakově postižené (zobcová flétna, klarinet, saxofon, příčná flétna). V minulosti byl pedagogem na konzervatoři Jana Deyla, zastával funkci zástupce ředitele na Gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy nebo byl zástupcem ředitele v ZUŠ Voršilská. Jako klarinetista 15 let působil v Symfonickém orchestru AUS a v Československém Státním souboru písní a tanců.