Jaromír Soukup je korespondent ČFA a neúnavný pedagog, který hledá stále nové cesty jak i v pandemii motivovat své žáky ke koncertním výkonům. Jednu z cest máme možnost poznat i na našem webu. Trochu jsem Mirka musel přitlačit, aby dal souhlas se zveřejněním. Ale nakonec souhlasil a výsledek si můžete poslechnout sami. Předtím mu ale dám ještě slovo.

Natáčení videí bylo cele v režii rodičů v jejich domácím prostředí. Já jsem si odeslaná videa stáhl. Ve filmovém programu jsem ke každému videu doplnil text, určil pořadí a dal tomu vizuální podobu. Paní ředitelka Blanka Bihelerová to poté umístila na webové stránky naší školy ZUŠ Hořice.
Pro mě, mé žáky i jejich rodiče to byla nová zkušenost. Nápad uskutečnit tento domácí koncert celé třídy vznikl na počátku letošního roku. Proto jsem se při výběru skladeb musel podřídit možnostem žáků a navrhnout je lehčí. Tak, aby byli schopni je v relativně krátkém čase nacvičit a nahrát, a přitom se moc netrápili. I tak tam jsou problematická místa s intonací i technikou. Ale už jsem neměl sílu jim to vracet. Protože to museli zahrát na jeden záběr bez střihu. A to nenahrají na první dobrou a natáčejí skladbu i vícekrát, než se to povede. I tak si myslím, že se to v rámci možností podařilo.
Snad je toho důkazem i reakce jedné maminky na tento koncert, která mi přišla dnes na Massenger cituji: „Velké poděkování za snahu a za to, že i v této těžké době zvládáte online výuku s dětmi úplně „suprově,“ i nad rámec svých povinností se snažíte, nám, rodičům ukázat, že se nevzdáváte a pokračujete dál. Koncert je krásně připraven a žáci hrají nádherně. Ještě jednou velké díky a snad brzy na viděnou opět v koncertních síních.“

„Ta slova potěší a dodají energii do dalšího učení,“ komentuje poděkování jedné z maminek Mirek Soukup.

Připravil ML