Možná trochu legrační nadpis, ale je v něm velká pravda a vyjadřuje to, jak se žák a učitel vzájemně ovlivňují. Velmi často žák – aniž by o tom věděl – „učí“ učitele.

Ale popořadě. Prázdniny skončily, září nabralo vysoké obrátky a ve školách – a to i těch hudebních – se frčí zostra. Kolotoč stupnic a etud se rozjel naplno. S novým školním rokem přibylo i několik nových flétnistů – prozatím tedy mají do skutečných flétnistů hodně daleko, ale už to, že chodí do ZUŠ pyšně s flétnovým pouzdrem, z nich flétnisty bezpochyby dělá. A tady to začíná – učitel je musí naučit hrát na flétnu, na nástroj, který se jim líbí, jsou jím nadšeni (ačkoli ho zatím téměř nepoznali) a hltají každou větu z úst svého nového velkého kamaráda (záměrně píšu „kamaráda“, protože učitele hudby vnímám jako rádce a kamaráda, nikoli autoritativní vyvýšenou osobu, která by byla žáčkům dost možná nepříjemná). Hudba sama o sobě je natolik krásná a příjemná záležitost, že je třeba ji rozvíjet v příjemném prostředí společné tvořivosti.

A tady přichází to učení učitele: nadšení žáci (bez ohledu na věk a ročník studia) okouzleni hudbou a proti nim učitel, který „všechno ví“, je hudbou někdy i přesycen (zvlášť při plnění orchestrálního provozu, kde se často setkává s určitou otupělostí vůči hudbě jako takové). Ti malí natěšení špunti náhle naučí svého velkého kamaráda, co (zase už) pozapomněl: jak je krásné zahrát si i jednoduchou písničku, jak je objevné zvládnout další nový hmat, jaké veliké vítězství je první čistý oktávový přefuk. A učitel jim ukazuje nová a nová zákoutí flétnové hry, předehrává a předvádí – a přitom se zas učí: jak ukázat správné flétnové návyky, aby malý kamarád snadněji porozuměl a napodobil (a velký si znovu osvěžuje to, co už dávno zná, jen by to – nebýt těch malých kamarádů – sám sobě tak kvalitně nepřipomněl). Každý z žáčků má jiné vnímání a chápání a každému je potřeba tutéž věc vysvětlit a ukázat jinak. A zase se učitel učí – jak co nejlépe porozumět každé té dušičce, promluvit jejím jazykem a nasměrovat ji na cestu, kterou si vybrala: na cestu flétny.
Každý začátek je těžký – ale zároveň je objevný a také očistný. Září budiž pochváleno

Kamila Cretan