Tento plakát s programem XXIII. FD bylo možno vidět před vchodem do Koncertního sálu Pražské konzervatoře 30.3.2019 už v 8.00 hod.

Už kolem 9.00 hod se začali sjíždět první účastníci. Registrace byla trochu složitější také proto, že vstupné bylo velice pestré. Základní 400,-Kč, zvýhodněné pro studenty a důchodce 200,- Kč. Pro členy ČFA bylo vstupné poloviční, tj. 200,- Kč a 100,- Kč. A pro někoho jsme měli i „volňásky.“

Přestože bylo krásné počasí, mnozí účastníci využili možnost odložit si věci v šatně (jako např. Jaromír Soukup, flétnový nadšenec z Jičína).

Hned za šatnou mohli návštěvníci najít bufet (a mnozí ho skutečně neminuli) se 100 chlebíčky, které během dne zmizely. Bufet na fotografii sice nemáme, ale sehrál v průběhu XXIII. FD významnou roli. A kousek od bufetu měl svůj „stánek“ Jan Kubr. Tam mohli najít flétnisté jiné „pochutiny.“

Naopak výstava fléten firmy Sax&Flute.cz se uskutečnila na flétnovém dnu poprvé. A návštěvníci si mohli zahrát na flétny zn. Miyazawa, Yamaha, Arte a Muramatsu. Kromě toho pánové Peter Kula a Tomáš Maretta zájemcům kontrolovali nástroje a dělali drobné opravy. Na snímku je pan P. Kula se dvěma účastnicemi XXIII. FD.

Cca v 10.15 hod. jsem to odstartoval. Protože všichni účastníci měli podrobné programy, měl jsem snadnou úlohu. Ke každému bodu jsem něco málo sdělil a téměř na minutu přesně mohl začít očekávaný koncert našich účastnic mezinárodní soutěže Pražské jaro 2019. Obehrávaly si 1. a 2. kolo této soutěže.

Dle programu začala Sylvie Schelingerová. Zahrála Sonátu Es dur (BWv 1031)    J. S. Bacha a Fantazii (op. 79) G. Faurěho.

Michaela Blažková se představila v sólové Fantazii č. 2 G. Ph. Telemanna a v Sonátě pro flétnu a klavír E. Schulhoffa.

Program měl pokračovat masterclassem sóloflétnisty vídeňské Volksoper a Profesora Universität für Musik und darstellen Kunst Hansgeorga Schmeisera. Protože vlak měl malé zpoždění, začal masterclass místo v 11.15 hod.asi o půl hodiny později.

Tak tady s úsměvem přichází (HGS uprostřed).

Tady s úsměvem hovoří o nástrahách flétnového hraní a Honza Ostrý to s úsměvem tlumočí. (Rozuměli si výborně.)

Vídeňský valčík

Polední přestávku využila většina účastníků k obědu. Ale flétnistky, které hrály odpoledne si vyzkoušely akustiku v prázdném sále.

S malým zpožděním začal odpolední program. Na řadu přišla nově vydaná Praktická metodika Františka Malotína

obálka Praktické metodiky

a její autor

Druhou část koncertu našich účastnic mezinárodní flétnové soutěže PJ 2019 otevřela Žofie Součková. Zahrála sólovou Fantazii č. 2 G. Ph. Telemanna a Schulhoffovu Sonátu pro flétnu klavír.

Po Žofii nastoupila Eliška Bošková. Ta si pro změnu vybrala Fantazii č. 12 G. Ph. Telemanna a Sonátu pro flétnu a klavír B. Martinů. U klavíru zasedl Vojtěch Novák, který si do Prahy „odskočil“ z Plzně. Děkuji, Vojto!

Anička Talácková byla poslední flétnistka, která se na XXIII: FD představila před soutěží PJ 2019. Zahrála Telemannovu Fantazii č. 1 a Sonátu super „Hoson zes…“ J. Nováka.

Bez této sympatické mladé dámy a skvělé klavíristky, Silvie Ježkové, by si čtyři z pěti účastnic „ani neškrtly.“ Velký dík, Silvie!

Posledním bodem programu XXIII. FD byla 1. Valná hromady ČFA, z. s. Na snímku zleva: Jan Ostrý, předseda Představenstva ČFA, sedící Jana Ryšková, místopředsedkyně Představenstva a Miroslav Lopuchovský, jednatel ČFA. Poměrně hodně zakrývám sedící paní Pavlínu Vodhanelovou, která se nám stará o účetnictví.

Milí přátelé, příznivci příčné flétny. Těším se na příští rok, až tam bude o jednu čárku více!

ML; foto: F. Chalupa