Pro celistvější pohled na 41. soutěžní přehlídku přinášíme rozhovor i s vítězkou III. kategorie a absolutní vítězkou oboru příčná flétna Barborou Kulichovou z Pražské konzervatoře.

Mohla byste se, Báro, představit?
Narodila jsem se roku 1994 v Trutnově, pocházím totiž z východních Krkonoš. Ten dřívější rok narození není překlep, ale skutečnost, že jsem před konzervatoří vystudovala osmileté gymnázium. Základy svého hudebního vzdělání jsem získala na ZUŠ v Trutnově, kde jsem se učila hře na saxofon a flétnu. Mým prvním učitelem na flétnu byl Josef Štrunc, později jsem také navštěvovala hodiny tzv. jazzové flétny u Martina Brunnera, který působí v ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři.
V současné době studuji v posledním ročníku Pražské konzervatoře u paní profesorky MgA. Jany Ryškové, první rok jsem zde ale studovala pod vedením Mgr. Lukáše Herinka. Zároveň se pokouším o získání inženýrského titulu na České zemědělské univerzitě v oboru Ekologické zemědělství, kde se mi už podařilo získat titul Bc., zbývají mi zde dva semestry a diplomová práce.

Pouze pro členy ČFA

Přihlaste se k zobrazení celého příspěvku!