Smluvní podmínky pro vznik členství v České flétnové asociaci z. s.

Vznik a zánik členství ve spolku (dle čl. 3 stanov ČFA, z. s.)

1) Členství ve spolku vzniká po splnění podmínek daných těmito stanovami, a to:

  • vyplněním písemné přihlášky a souhlasem se zpracováním osobních údajů stvrzeným podpisem,
  • zaplacením ročního členského příspěvku,
  • osobám mladším 16 let vzniká členství ve spolku až po doručení vlastnoručně podepsaného souhlasu jeho zákonného zástupce se členstvím ve spolku.

2) Členství ve spolku zaniká způsoby vyplývajícími ze zákona nebo nezaplacením ročního členského příspěvku, jehož výši a dobu platnosti stanoví Představenstvo ČFA.

 

Souhlasím se zpracováním těchto svých osobních údajů za účelem evidence členů a možnosti jejich kontaktování ve věcech týkajících se ČFA.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)