Úvodní stránka Fóra Diskuzní fórum Téma soutěžení dětí Odpověď na: Téma soutěžení dětí

Kamila
Host
Počet příspěvků: 11

Dobrý den, díky za otevření zajímavého tématu. Soutěže byly, jsou a budou (ačkoli do umění se podle mého názoru úplně nehodí, protože tato disciplína není zcela objektivně změřitelná). Soutěže už samy ze své podstaty tedy rivalitu a poměřování přímo vyžadují a teď jde jen o to, do jaké míry. Zda jde o přátelské poměřování sil a sbírání zkušeností anebo o tvrdý souboj (zejména pedagogů), který (bohužel) i na úrovni ZUŠek často zažíváme. Domnívám se, že hodnotit pedagogické úspěchy množstvím diplomů ze soutěží je právě zárodkem této tvrdé rivality, která by se na úrovni základního hudebního školství neměla vyskytovat. Ukazatelem úspěchu pedagoga by měli být spokojení a nadšení žáčci (a jejich rodiče). Na druhou stranu – děti jsou přirozeně soutěživé a samotná účast na soutěži je (většinou) baví a také bývá důvodem zlepšené domácí přípravy. 🙂 Vystoupení na soutěži je pro ně jakýsi „vyšší level“ koncertu a žáčci nasbírají cenné pódiové zkušenosti. Toto se jim snažím vštípit a stejně tak i to, že „nevyhrát“ neznamená prohrát, že hudba je nezměřitelná a že nejdůležitější je podat kvalitní výkon bez ohledu na výsledek. Učím přes 20 let a mojí nevětší odměnou nejsou diplomy mých žáků ze soutěží (nemnoho jich máme), ale to, že se mi i po letech moji bývalí žáci ozývají a vzpomínají na léta strávená s příčnou flétnou. 🙂