Gratulační koncert k životnímu jubileu Jana Riedlbaucha

V pondělí 19. listopadu 2018 se od 18.00 hod. v Koncertním sále Na Rejdišti uskutečnil gratulační koncert k sedmdesátinám dlouholetého flétnového pedagoga Pražské konzervatoře Jana Riedlbaucha. Dramaturgyně koncertu Jana Jarkovská vsadila hlavně na soudobou, převážně českou tvorbu (V. Riedlbauch, Z. Lukáš, J. Teml, J. Jirmal, J. Pelikán). Úvod a závěr patřil francouzským [...]

41. soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR

Ve dnech 23.- 25. listopadu 2018 proběhla 41. soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR. Pořadatelem byla konzervatoř v Teplicích. Letos se konala soutěž v oborech dechových nástrojů, soutěžilo se ve všech dechových oborech, které se učí na středních školách (poprvé byl zařazen i saxofon). Letošní ročník přinesl několik změn; nejpodstatnější bylo [...]

Slavnostní koncert k 60. výročí založení ZUŠ Hořice

Toto výročí oslavila hudební škola opravdu na úrovni. V prostorách kulturního domu Koruna v Hořicích se rozezněly nejen klavírní tóny, ale i příjemné tóny flétny. K tomuto krásnému setkání s hudební múzou si vedení školy zastoupené paní ředitelkou Blankou Bihelerovou a zástupkyní Zdenkou Vaškovovou pozvalo mladého klavírního umělce Matyáše Nováka. Volba to nebyla náhodná, [...]

Historie výuky příčných fléten v ZUŠ Aš

ZUŠ Roberta Schumanna v Aši byla založena v r.1892 jako škola německá. Teprve ve 2. pololetí školního roku 1946-47 byla založena hudební škola česká. V jejím čele stanul dosavadní ředitel předchozí školy německé, p. Jiří (Georg) Wirnitzer. Vzhledem k tomu, že J. Wirnitzer byl flétnistou, můžeme předpokládat (a to i na [...]

Žofie Součková korespondentka ČFA

Narodila se 16.května 1993 v Hradci Králové, kde započala studium hry na příčnou flétnu pod vedením Naděždy Tyčové. V roce 2012 po maturitě na tamějším Gymnáziu Boženy Němcové nastoupila na Pražskou konzervatoř do třídy profesora Jana Ostrého, u něhož pokračuje ve studiu i na Fakultě umění v Ostravě, kde je [...]

Teplická konzervatoř hostí 41. soutěžní přehlídku konzervatoří a hudebních gymnázií ČR ve hře na dechové nástroje

Vážení flétnisté, je mi ctí, v předvečer konání 41. soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky, představit Vám místo konání. Po šesti letech se vrací 41. ročník soutěže na teplickou konzervatoř, která byla založena v r. 1971 a stala se tak centrem hudební vzdělanosti severních Čech. Byla to zásluha [...]

71. mezinárodní soutěž Pražské jaro

Soutěž je vypsána pro hoboj a flétnu a uskuteční se 7. - 15. května 2019. Hned první, co mě napadne, je otázka: Proč je hoboj před flétnou? V abecedě je písmeno „f“ před „h“ a v partituře je flétna nad hobojem (hobojí?)...  Jediné vysvětlení tedy je, že hobojová soutěž začíná o den [...]

František Malotín

Nestor českých flétnistů František Malotín se dožil patnáctého listopadu prahu úctyhodného věku. A v plném zdraví… Zdá se, že život ho stále baví! Už řečtí stoikové tvrdili, že každý člověk má na tomto světě svůj úkol. Když ho splní, může klidně a bez obav odejít. Tuto myšlenku později plně rozvinulo křesťanství. [...]

Od kontrabasové flétny po pikolu aneb flétnový soubor TIKARI Flutes

Mohla byste, paní Rosíková, představit flétnový soubor TIKARI Flutes? Flétnový soubor TIKARI Flutes byl založen v září 2013. Jeho členové jsou žáci ze Základní umělecké školy Marie Podvalové v Praze 9 – Čakovicích. V současné době má soubor 22 členů, ve věkovém rozmezí 11-20 let. Uměleckými vedoucími jsou Andrea Rosíková a Jana Kasanová. [...]

Nejsevernější ZUŠ v ČR

Počátky hudebního školství po druhé světové válce se váží k datu 1.11. 1947, kdy byla (pravděpodobně v budově č.p. 279 ) zřízena expozitura hudební školy v Rumburku. Hru na všechny nástroje vyučoval hudební profesor F. Klička, celkový počet žáků byl 75. Mimo hudební školu vyučoval ještě hru na dechové nástroje [...]

Tento web používá cookies a služby třetích stran. Rozumím