Anička Beskydová, jedna z mých studentek, mi na jedné hodině položila otázku, kam by měla jet v létě na flétnové kurzy. „Do Telče,“ odpověděl jsem okamžitě. “Je tam moc hezky.“ Potom mi to nedalo a zavolal jsem paní ředitelce Marii-Anně Myšíkové, aby mi něco o Music Akademii Telč (jak se dnes tato skvělá akce jmenuje) pověděla. A paní ředitelka neváhala a briskně mi na všechny otázky odpověděla. Za to jí patří můj velký dík!

ML Mohla byste nám, paní ředitelko, představit Music Academy Telč (dříve Francouzsko-českou hudební akademii v Telči)?
Myšlenka založení Francouzsko-české hudební akademie se zrodila v roce 1994 na konferenci o budoucnosti historických měst v Českém Krumlově. Strůjcem myšlenky byl někdejší starosta města Telče a pozdější ministr kultury pan. Mgr. Jehlička a prof. Drdácký a kulturní rada francouzského velvyslanectví pan Gérarde Fontaine. Společně přemýšleli o možnostech kulturní spolupráce mezi Telčí a Francií. Tehdy se zrodila myšlenka letní školy pro mladé hudebníky z celé Evropy, které budou vyučovat umělci z Francie a České republiky. Již od počátku byla akademie koncipována jako evropský projekt.
Stala se tak desetiletou hudební předehrou vstupu naší země do Evropské unie. První ročník akademie se uskutečnil v roce 1995. Bez masivní podpory myšlenkové, organizační a především finanční ze strany francouzského velvyslanectví a Francouzského institutu by akademie nevznikla. Zde patří díky i dvěma skvělým francouzským diplomatům, kteří tehdy v České republice působili. Byl to velvyslanec Francie v ČR pan Benoit d’Aboville a již zmiňovaný pan Gérard Fontaine, kulturní rada francouzského velvyslanectví a zároveň ředitel Francouzského institutu v Praze. Projekt „Music Academy Telč“ patří svým významem mezi přední hudební akce oblasti světového interpretačního umění a pro rok 2016 získal status „V.I.P. akce kraje Vysočina.“ V letošním roce proběhne již její 28 ročník. 

 ML Kdo vybíral obory a lektory?
Výběr lektorů zásadně vychází ze špičkové tradice francouzské dechové a české smyčcové školy. Byť se dnes této tradice snažíme držet, jsme někdy nuceni obměnit výběr pedagogů s ohledem na jejich pracovní vytíženost a nebýt limitováni jejich zemí původu. Studenti vyhledávají především věhlasná jména, za kterými přicházejí. Co se týká oborů, zůstávají po celých 28 let stejné – tedy flétna, hoboj, lesní roh, housle, viola, violoncello. Dlouhá léta vyučovala flétnu vynikající sólistka Pařížské opery paní  Catherine Cantin, kterou před několika lety nahradil rovněž Francouz, prof. Stéphane Réty. Na violoncello se při výuce vystřídali vynikající čeští umělci, mohu jmenovat např. Michaelu Fukačovou a Michala Kaňku. Nicméně letos již podruhé přijede světová violoncellová špička z Paříže Jérôme Pernoo. 

Koncepce kurzů se víceméně nezměnila, jen jsme před dvěma lety obměnili název na Music Academy Telč. Nabyli jsme dojmu, že původní název tak trochu sváděl k domněnce, že se akademie koná výhradně pro účastníky z těchto zemí, avšak opak je pravdou. Jsme otevřeni všem! Navíc jsme zařadili do akademie i různé workshopy (jak efektivně cvičit na nástroj, hudební management, atd.). Nabízíme také kurzy komorní hudby a přidali jsme další nádherné lokace pro uspořádání koncertů studentů v okolí, s cílem kulturně propojit města kraje Vysočina a v letošním roce poprvé i Jihočeský kraj, jako např. Stráž nad Nežárkou, kde jak známo, působila naše nejslavnější pěvkyně Ema Destinová. 

ML Jak je postaráno o účastníky kurzů?
O účastníky akademie je, troufnu si říct, postaráno výborně. Díky skvělé a dlouhodobé spolupráci s Univerzitním centrem Telč bydlí studenti v krásných prostorách této instituce v nově zrekonstruovaných pokojích. V této budově probíhá i stravování formou obědů (snídaně a večeře si studenti zajišťují sami) a nachází se zde i přibližně 10 učeben, které jsou po dobu kurzů Univerzitním centrem vyhrazeny pro potřeby studentů ke cvičení. Samotná výuka pak probíhá v ZUŠ Telč, kde jsou samozřejmě ještě učebny určené pro tyto účely. Obě budovy se zároveň nachází na malebném náměstí v Telči, tudíž je vše v bezprostřední blízkosti. Do Telče i na koncerty během kurzů pak studenty dopravuje dopředu domluvený autobus.

ML Jak to bylo s příčnou flétnou?
Jak už jsem zmínila výše, dlouhá léta vyučovala flétnu Catherine Cantin, kterou před čtyřmi lety nahradil Stéphane Réty. Zájem o výuku flétny byl vždy vysoký, což nás velice těší. Výuka probíhá na individuální dohodě mezi pedagogem a studentem. Většinou studenti dostávají hodiny každý den či obden a mají možnost se účastnit i výuky svých kolegů. Během akademie pak proběhne 4-5 koncertů na krásných a inspirativních místech, jako je Muzeum Vysočiny v Třebíči, Zámek Stráž nad Nežárkou, v Klášteru Nová Říše, Panský dvůr v Telči apod. Zájem publika bývá vysoký, jelikož Music Academy Telč má v kraji velkou tradici, lidé se na tuto kulturní událost každoročně těší, z čehož máme i my velkou radost!

ML Telč je nádherné městečko. Jistě i tento fakt sehrál velkou úlohu při realizaci myšlenky uskutečnit zde hudební academii…
Přesně tak! Právě tak silně inspirující a kouzelně městečko Telč, které je dnes pod ochranou UNESCO bylo to, co se stalo inspirací, aby právě na toto městečko, jež má bezpochyby své genius loci, plné architektonických skvostů a půvabné polohy náměstí okolo vodních ploch, se naplnilo i jinou kulturou a žilo svou letní krásou i pro své návštěvníky. Několik let probíhaly v návaznosti na hudební akademii i kurzy francouzského jazyka, fotografické výstavy apod. K myšlence založit kulturní akademii významně přispěl i fakt, že jak pan Jehlička tak i pan Drdácky pocházejí právě z Telče.  

Děkuji, paní ředitelko, a přeji Music Academy Telč hodně spokojených studentů. ML


Paní ředitelka Marie-Anna Myšíková

P.S.
Pro prvních deset českých studentů, kteří se zaregistrují (vyplní přihlášku a pošlou zálohu kurzovného na účet academie), je připraveno stipendium od hudební nadace Stadler-Trier, díky kterému dostanou téměř třetinu kurzovného zpátky.  Zbývá ještě 5 volných míst…

Registrace na: www.akademietelc.cz/registrace/