Anna Kolářová se pohybuje mezi hudbou, filmem a rozhlasem. Studium hry na flétnu a klavír zahájila na ZUŠ Třeboň. Nyní dokončuje 6. ročník ve flétnové třídě profesora Miroslava Lopuchovského na Pražské konzervatoři. Kromě toho je absolventkou muzikologie na FF UK. V současné době rovněž pokračuje ve vysokoškolském studiu na katedře zvukové tvorby na FAMU. Vytvořila zvukovou stopu pro více než dvacet pět studentských projektů: od hraných snímků, přes dokumenty, po krátké animované filmy. V rámci audiovize se také věnuje zvuku ve videoinstalacích (například spolupracuje s umělkyní Marií Lukáčovou). Kromě sound designu se soustředí na hudební supervizi a dramaturgii. Pracuje jako moderátorka a hudební dramaturgyně pořadu ArtCafé na stanici Český rozhlas Vltava. Je také dlouholetou členkou smíšeného pěveckého sboru Punkt, jenž se specializuje na soudobou hudbu a získal několik ocenění v tuzemských i zahraničních soutěžích. Po dokončení konzervatoře by se jako flétnistka ráda stala součástí komorního hudebního souboru.

E-mail: pikutasek@gmail.com