Vybrala jsem si pro svoji absolventskou práci téma „Život Jana Olejníka“, nevidomého učitele hudby, který je známý nejen svými etudami pro sopránovou a altovou zobcovou flétnu, Etudami a písničkami pro příčnou flétnu a úpravami koled pro flétnové soubory, ale především jako učitel hry na flétnu a klavír, jenž ovlivnil několik generací žáků uměleckého školství, z nichž řada pokračovala ve studiu na konzervatořích i na HAMU. Jeho žáci patřili mezi velice úspěšné v celostátních soutěžích. Jan Olejník také vedl semináře metodiky a byl lektorem kurzů pro těžce zrakově postižené učitele hudby. V posledních letech Jan Olejník nahrál (namluvil) svoje paměti, z nichž jsem čerpala především. Bylo pro mě velkou výzvou napsat absolventskou práci právě o jeho životě, dokud mám možnost se setkávat a konzultovat s ním vše osobně.

Anna Olejníková

Život Jana Olejníka (absolventská práce) ke stažení PDF (staženo 210× )

 

MgA. Anna Olejníková je multiinstrumentalistka, písničkářka, zpěvačka a učitelka hudby. Narodila se v Jablonci nad Nisou, kde bydlela se svými rodiči a bratrem až do své maturity na Gymnáziu U Balvanu. V současné době žije se svým manželem, dcerou a tchánem v malé vesničce Málkov nedaleko Berouna. Přestože je na mateřské dovolené, nadále koncertuje s kapelami Ladybirds a DDB a vyučuje hru na klavír na ZUŠ J. J. Ryby v pobočce v Jincích. Je také aktivním členem divadelního spolku R312, kde je nejen herečkou, ale i skladatelkou a aranžérkou hudby k divadelním představením.

Je absolventkou pražské Akademie múzických umění, kde studovala na Divadelní fakultě obor Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku. Kromě AMU studovala v Praze i taneční konzervatoř Duncan Centre a hru na příčnou flétnu na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Po narození dcery Týny pokračovala ve studiu hry na příčnou flétnu dálkově na konzervatoři v Plzni a před pár dny jej ukončila úspěšným absolutoriem.

Anna považuje za důležité propojovat nabyté vzdělání a zkušenosti s praxí a vidí svůj „smysl života“ nejen v mateřství, ale i v rozdávání radosti z hudby koncertováním a výukou hry na hudební nástroje.

Jan Olejník, vnučka Týna a snacha Anna