Ve dnech 13. – 19. října 2019 se v německém Uelzenu konal již 18. ročník mezinárodní flétnové soutěže Friedricha Kuhlau. Organizátoři soutěže, která se ve skladatelově rodném městečku pravidelně opakuje každý druhý rok, letos nabídli flétnistům zúčastnit se v kategoriích flétna + klavír, 2 flétny a 3 nebo 4 flétny. Pro každý soutěžní obor byla vypsána tři kola, jejichž povinný repertoár sahal od barokních skladeb přes díla Friedricha Kuhlau až po soudobé kompozice. Dohromady to byla hodinu a půl čisté hudby.

Porotě letošního ročníku předsedala klavíristka Cordula Hacke (Německo), která dlouhodobě spolupracovala s americkou flétnistkou Jeanne Baxtresser a doprovázela flétnisty např. na soutěži ARD Mnichov či Nicoletově soutěži v Číně. Z flétnistů v porotě dále zasedli Anna Dina Björn-Larsen (Německo), Christina Fassbender (Německo), Mikael Helasvuo (Finsko; jeho učitelem byl kromě Aurèla Nicoleta také profesor František Čech), Susan Milan (Anglie), Michel Moragues (Francie) a Hyeri Yoon (Jižní Korea).

Tolik suchá fakta o náročné soutěži. Všimněme si poslední věty úvodního odstavce: „Dohromady to byla hodinu a půl čisté hudby. To jsou skoro dva slušné recitály! Když k tomu přidáme časové rozpětí povinného repertoáru přes několik staletí, uvědomíme si, že náročnost Kuhlau Competition byla enormní. Zastavuji se u toho také proto, abych vyzdvihl píli i odvahu našich vítězných zástupkyň Sylvie Schelingerové a Anny Taláckové na této soutěži.

Obě flétnistky u nás znají dobře všichni, kdo se jen trochu zajímají o hru na příčnou flétnu. Na poslední soutěži PJ nás obě skvěle reprezentovaly. Psali jsme o tom na webu ČFA. Teď spojily síly dohromady a dokázaly, že předchozí úspěch na PJ nebyl náhodný. V jejich kategorii bylo dalších sedm dvojic. Všechny nechaly za sebou a z Uelzenu si přivezly 1. cenu. Velká gratulace!

P.S.
Mezi 79 přihlášenými flétnisty z celého světa jsme měli (kromě Sylvie a Anny) zastoupení také v kategorii trií a kvartet, kde spolu se svými vídeňskými spolužačkami soutěžila ve flétnovém kvartetu Eliška Bošková proti jedenácti dalším souborům. Kvarteto postoupilo do druhého kola.

Příští ročník soutěže se bude konat v roce 2021 v kategoriích flétna sólo, 2 flétny + klavír a 3 nebo 4 flétny.

ML