Prosím? 30 let? To je opravdu tak dávno? Je to vůbec možné? Hlavou se mi okamžitě začnou rojit toky vzpomínek, přestože se mezitím úsečka života rozrostla, rozbujela a odsunula dobu mládí do propadliště nenávratna. Zážitek z pobytu ve flétnovém úlu v Kroměříži a posléze v Jičíně je ovšem kdesi pevně ukotven. Spjat je především se středobodem kurzů, s velkou osobností profesora Františka Malotína.
Mému pozvání na kurzy předcházela úžasná možnost již od 2. ročníku Pražské konzervatoře komorně spolupracovat s flétnisty ve třídě profesora Malotína, především s Janem Ostrým, ale také s Pavlem Muzikářem, Katrin Schröder a dalšími. Nepoznala jsem mezi kantory většího zapálence! Pro své žáky doslova dýchal a rozdmýchával v nich celoživotní nadšení pro flétnu. Ovlivnil dnes již několik generací flétnistů v jejich přístupu k tomuto krásnému nástroji, v lásce k repertoáru především francouzské provenience, v interpretaci s nekonečnou škálou fantasticky zvukomalebných barev a efektů, v touze po co nejpřirozenější hudební frázi propojené se svobodným dýcháním. Svým životním stylem jogína dokazoval, jak důležité je propojení životosprávy, fyzické a duševní pohody s přirozeností interpretace. Slyším v duchu jeho hlas, když předzpívával a burcoval studenty k co nejlepšímu výkonu. Vidím jeho nadšení vynálezce, když předváděl úžasné možnosti svých inovativních vlastnoručně vyrobených hlavic a posléze celých fléten.
Netušila jsem tenkrát, jak moc mě tato inspirativní spolupráce ovlivní a obohatí. I díky těmto zcela nevšedním komorním začátkům se „komořina“ stala neodmyslitelnou součástí mého muzikantského bytí.
Instinktivně jsem proto neváhala stát se několikrát součástí mistrovských kurzů, přestože jsem z počátku netušila, do jak náročného úkolu a zároveň parádního dobrodružství se pouštím. Více než týdenní zápřah od brzkých ranních hodin (opepřený ještě špatným svědomím z toho, že podobně jako ranní ptáče pan profesor Malotín nevstávám ještě daleko dřív za účelem cvičení jógy a přípravy čerstvé makrobiotické stravy pro celý den…), celodenní příprava na bezmála každodenní koncerty, kdy se doslova v běhu a za neustálé kulisy bzukotu desítek fléten ze dne na den člověk musel naučit velké množství repertoáru, pak vše nazkoušet v nemenším spěchu už s flétnisty a večer veřejně předvést výsledek úsilí na koncertech. Obrovská škola života a nezměrné sbírání zkušeností. Kreativně motivovaná parta flétnistů a skvělá parta kolegů pianistů v čele s Vojtou Spurným a Laďkou Kvapilovou. Třešnička na dortu v podobě cest s Františkem Malotínem v jeho vojenském jeepu s quasi prostříleným sklem. A to nemluvím o nezapomenutelných chvílích na pódiu před zaplněným sálem v roli úplného začátečníka hry na flétnu, pokusného králíka, kdy na mně pan profesor Malotín dokazoval, kterak lze začít hrát v každém věku a čeho se dá dosáhnout za pár hodin, když se začne hned od začátku správně. Jak jsem byla pyšná, když jsem zahrála první písničku!
To vše, a ještě mnohem víc je zakódováno v mých letmých letních vzpomínkách.
Děkuji za ně, pane profesore Malotíne!

A organizátorům přeji z celého srdce, ať se dílo i nadále daří!

Vaše Jitka Čechová