Milí členové ČFA, z. s. Jistě jste si povšimli, že webové stránky naší asociace se utěšeně rozrůstají. Stejně tak jako počty vás, našich členů (k dnešnímu dni je zaregistrováno celkem 47 členů). Ale stranou nezůstávají ani výhody pro členy ČFA. Tuto bonusovou předvánoční nadílku bychom vám rádi více zviditelnili, protože mnozí z vás se (vcelku právem) ptají: „Co z toho budou mít?“ Kromě dobrého pocitu, že podporujete správnou a (věříme že i) užitečnou činnost, jsou v naší bonusové nabídce i zcela praktické a lehce dohledatelné (a spočítatelné) položky.

Od první adventní neděle jsou na našich webových stránkách pro členy ČFA k dispozici nejznámější české koledy v úpravě pro 3 příčné flétny a bas. Najdete tam rozepsané hlasy příčných fléten, partituru i zpěvní hlasy a počítačovou zvukovou nahrávku. To vše si můžete pro svou potřebu stáhnout, vytisknout a zahrát.

Jako další výhodu bych chtěl vyzdvihnout nabídku výuky pod dohledem naší trojice, tj. Jana Ostrého, Jany Ryškové a Miroslava Lopuchovského. První akce se uskuteční již v sobotu 12. ledna 2019 v Plzni (viz letáček na našem webu). A členové ČFA budou mít vstup zdarma (každý ještě se dvěma žáky)!

Trochu „zapadlá“ mi přijde (podle nás) velkorysá nabídka paní Renaty Vašinové. Na nákup not v jejím internetovém obchodu nabízí členům ČFA 10% slevu (www.nejlevnejsinoty.cz).

Novinkou mezi bonusy pro členy ČFA je nabídka 20% slevy při koupi nedávno nově vydané Praktické metodiky F. Malotína v nakladatelství INFORMATORIM, spol. s r.o. (www.informatorium.cz). V nejbližší době přineseme o tomto počinu samostatný článek na našem webu. Naopak stálice mezi výhodami je bezplatná inzerce. Je s podivem, že ji nikdo zatím nevyužil. Ale zřejmě i to chce svůj čas. Jak to je napsáno už v knize Kazatel: „Všechno má určenou chvíli, veškeré dění svůj čas…“

Flétnový den, pravidelná akce na Pražské konzervatoři, připravujeme už teď. Dolaďujeme termín a všem členům připomínáme, že budou mít na tuto akci poloviční slevu. 

Ti, kdo se chystají na flétnovou soutěž Pražského jara a jsou (budou) našimi členy, dostanou katalog (cena 100,-Kč) na celou soutěž zdarma.

To jsou tedy lehce dohledatelné výhody pro členy České flétnové asociace. Další najdete na našem webu (když najedete myší na kolonku „O asociaci,“ objeví se pod ní nápis „Výhody pro členy asociace“).
Možná ještě pár slov o tom, jak slevu prakticky uplatňovat, co tedy musíte konkrétně udělat. Stačí vytisknout si Členský průkaz ČFA. V dolní části uprostřed je vyznačený obdélník s nápisem: Zde nalepte členskou kartu z webu ČFA. Když to uděláte, vše je hotovo. Členský průkaz s nalepenou členskou kartou potom pošlete (ukážete) při nároku na slevu, kterou budete uplatňovat.

Rád bych touto cestou vyzval naše členy, ale i ostatní (zatím jen) sympatizanty, aby se nebáli napsat nám své postřehy a poznámky. Nejjednodušší je napsat komentář k danému článku či problematice. Byla by to vítaná zpětná vazba. Také my potřebujeme vědět, co byste rádi na našem webu viděli, co byste chtěli změnit nebo zlepšit… Děkujeme.

Za Představenstvo ČFA M. Lopuchovský, jednatel