ZUŠ Roberta Schumanna v Aši byla založena v r.1892 jako škola německá. Teprve ve 2. pololetí školního roku 1946-47 byla založena hudební škola česká. V jejím čele stanul dosavadní ředitel předchozí školy německé, p. Jiří (Georg) Wirnitzer. Vzhledem k tomu, že J. Wirnitzer byl flétnistou, můžeme předpokládat (a to i na základě vzpomínek bývalého p.ředitele a přímého Wirnitzerova nástupce,
pana Vladimíra Štěpána), že flétna zde vyučována byla. Tedy první (dosud doložená) zmínka o výuce flétny v Aši může být z roku 1947! Více z historie výuky příčných fléten v ZUŠ Aš se dozvíte z příspěvku naší korespondentky paní Kamily Cretan.

Historie výuky příčných fléten v ZUŠ Aš (PDF)