Počátky hudebního školství po druhé světové válce se váží k datu 1.11. 1947, kdy byla (pravděpodobně v budově č.p. 279 ) zřízena expozitura hudební školy v Rumburku. Hru na všechny nástroje vyučoval hudební profesor F. Klička, celkový počet žáků byl 75. Mimo hudební školu vyučoval ještě hru na dechové nástroje kapelník F. Moudřík. Po odchodu neaprobovaných učitelů ve školním roce 1954/55 krátce nastoupila Alena Průšová, od 1.1.1955 pak Marie Sedláčková (housle, klavír).
Dne 20.1. 1961 došlo k osamostatnění šluknovské expozitury, jejíž ředitelkou se stává Terezie Koliandrová. Název školy zněl: Základní hudební škola Šluknov, od 1.9. 1961 Lidová škola umění ve Šluknově. Sídlo školy bylo v Gottwaldově ulici č. p. 298. Vyučovali zde učitelé na hudební nástroje klavír, housle a zpěv, na dechové nástroje zde učil Karel Brůna. Ve školním roce 1971/72 začal učit Vilém Hron hru na lidové a dechové nástroje. V těchto letech byla velmi blízká spolupráce mezi Šluknovem a Sohlandem v NDR. Ve školním roce 1972/73 učí hru na klarinet Václav Žabera.
Do této doby není přesně zjištěno na jaké dechové nástroje se hrálo, nejspíš se vyučovalo na žestové nástroje.
Od roku 1973 začíná učit Igor Heinz, zpočátku housle a hudební nauku, v pozdějším období učí i příčné flétny. Učitelé spolupracují z Rumburským komorním orchestrem pod vedením Mirka Lošťáka. Od roku 1984 vznikají pobočky, vyučuje se převážně na základní škole (Velký Šenov, Dolní Poustevna, Vilémov). Vyučuje se hra na housle, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, bicí nástroje a zpěv. V roce 1991 vzniká orchestr Capella Adjuvantes ,který představuje hudební díla Šluknovského výběžku, kde táké učinkují žáci školy.
V souvislosti s povinnou právní subjektivitou škol se od ledna roku 1998 stává šluknovská škola opět pobočkou ZUŠ Rumburk. Vedoucí pobočky se stává Helena Ansorgová. Ve školní roce 1999/2000 zde nastupuje Patrik Engler (zobcová flétna, fagot). Igor Heinz odchází učit do Varnsdorfu. V roce 2000 na jaře vznikl komorní soubor školy. V roce 2002/03 je jmenován vedoucím pobočky Patrik Engler. V roce 2004 na podzim vzniká přehlídka souborů “ Akademie ZUŠ“. V roce 2014/15 zde nastoupila učitelka na příčnou flétnu a učila zde do konce školního roku 2015/16. Momentálně hru na příčnou flétnu učí P. Engler) Nadále učitelé i žáci aktivně vystupují s Rumburským komorním orchestrem, s Vilémovským chrámovým sborem, na koncertech a při různých i církevních aktivitách okolo kostela, škola spolupracuje při různých vystoupení na zámku ve Šluknově, ale i v okolních měst a obcích (na vernisážích ,rozsvícení vánočního stromku, poutě, apod.).

Zpracoval Patrik Engler