Jmenuji se Jana Kropáčková, narodila jsem se v Olomouci do česko – řecké rodiny.
Obor hra na příčnou flétnu jsem vystudovala na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži.Po studiu jsem navštěvovala kurzy hry na příčnou flétnu, vedené profesorem Františkem Malotínem, na nichž vyučovali i profesoři z celé Evropy.
Dlouhá léta jsem hrála jako sólistka Přerovského komorního orchestru a byla jsem členkou Olomouckého dechového orchestru, se kterým jsem procestovala celou Evropu.
Jako hudební pedagog působím 32 let, nejprve na LŠU v Přerově, poté (až dosud) na ZUŠ „Žerotín“ v Olomouci.
Později jsem se se svými žáky v rámci výuky často účastnila mezinárodních setkání mládeže v různých zemích, např. v Německu, v Srbsku, ve Finsku apod.
V posledních letech se nám s kolegyní – harfenistkou Šárkou Bilanovou podařilo sestavit školní žákovský orchestr „Flauto Armonico“. S tímto orchestrem reprezentujeme naši ZUŠ na koncertech, festivalech, soutěžích a dalších (např. charitativních) akcích v celé republice i v zahraničí (např. v Polsku).
Mojí velkou zálibou je výuka zobcové flétny v mateřských školkách, kdes učím pře 25 let. Díky získaným zkušenostem mám zpracovanou metodiku pro tuto práci.

Jana Kropáčková
E-mail: jana.kropackova@seznam.cz